Algemene voorwaarden

We vinden het belangrijk je goed te informeren over de juridische reglementering. Onderstaand vind je een overzicht van onze algemene voorwaarden.

1. Algemeen

De maatschappelijke zetel van Lanoeka (webshop op www.lanoeka.com) is gelegen op de volgende locatie:

  • Beauvoislaan 87
  • 2920 Kalmthout, België
  • BTW nr BE 0631.655.585
  • Telefoon: +32(0)495 63 61 51
  • Contacteer ons

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit ons assortiment en bij elke aankoop. Als koper aanvaard je dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zijn.

2. Aanbod

Het bezoek aan onze webshop is een volledig vrijblijvende uitnodiging om in onze webwinkel producten te bestellen.

Het aanbod van Lanoeka is enkel geldig in België en Nederland. Ons aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan op elk moment worden aangepast. De artikelen worden uitsluitend aan eindconsumenten met een leeftijd van achttien jaar en ouder verkocht. De klant dient verantwoordelijk te zijn voor zijn aankoopdaad.

Lanoeka heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren, de leveringstermijn aan te passen, de leveringen op te delen, of andere voorwaarden te verbinden aan de leveringen. Bij weigering van een bestelling brengen wij u onmiddellijk op de hoogte en de reeds uitgevoerde betalingen worden terugbetaald.

We stellen onze catalogus met zorg samen, niettemin is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to date is.

Wanneer je specifieke vragen hebt over kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken we je vooraf contact met ons op te nemen.

Lanoeka is wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot de middelenverbintenis. In geen geval is Lanoeka aansprakelijk ingeval van materiële fouten en zet- of drukfouten.

3. Prijs

Alle vermelde prijzen bevatten steeds 21% BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien verzend-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De aangegeven verkoopprijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is louter decoratief en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4. Betaling

De koper dient het totaal van de aangekochte goederen en eventuele leveringskosten te betalen op het moment van plaatsing van de bestelling met bankkaart, kredietkaart of overschrijving.

De geleverde artikelen blijven het eigendom van Lanoeka tot op het moment dat de klant de gehele betaling heeft voldaan.

Het risico wegens diefstal, verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de verzending via DPD of PostNL. Wanneer men bijvoorbeeld op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen, verbindt de koper zich ertoe derden op het eigendomsrecht van Lanoeka te wijzen.

5. Levering

De klant kan de artikelen uit het assortiment van Lanoeka online aankopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail van Lanoeka ontvangt. De klant kan de bestelde artikelen thuis of op een afhaalpunt laten leveren. We streven ernaar om de artikelen binnen 5 werkdagen te leveren. Lanoeka kan de datum van levering echter niet garanderen.

De levering aan onze Belgische klanten wordt verzorgd door onze distributiepartner DPD. Verzending naar Nederlandse klanten gebeurt via de diensten van postNL. Meer informatie over de verzendprijzen en leveringsmogelijkheden vindt de klant op onze pagina bestellen en retourneren.

Indien een pakket niet tijdig door de klant wordt opgehaald in een afhaalpunt, zijn we genoodzaakt een meerprijs aan te rekenen bestaande uit de door Lanoeka gemaakte extra kosten voor verzending.

6. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan Lanoeka mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering contact opnemen met Lanoeka. De goederen moeten binnen de 20 dagen vanaf de levering op de kosten van de klant terugbezorgd worden aan Lanoeka (Beauvoislaan 87, 2920 Kalmthout). Meer informatie over het retourneren van artikelen vind je op onze bestellen en retourneren pagina.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Worden niet terugbetaald:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

7. Garantie

Wettelijke garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van Lanoeka. Hierna dient de klant het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Lanoeka.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na levering ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

8. Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld. Als dit niet gebeurt, wordt de klacht onontvankelijk verklaard.

9. Privacy

Lanoeka verbindt zich ertoe jouw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, die je als klant middels jouw bestelling afsluit. Wij behandelen je gegevens als vertrouwelijke informatie. We zullen deze nooit verhuren of verkopen aan derden.

De klant aanvaardt dat we elektronische communicaties en back ups als bewijs naar voor kunnen schuiven. Het Belgisch recht is van toepassing.

Meer informatie over het verwerken van jouw persoonlijke gegevens vind je onze privacyverklaring en ons cookiebeleid.

10. Auteursrechten

De gehele inhoud van onze webshop (teksten, afbeeldingen, foto’s, filmpjes, …) is auteursrechtelijk beschermd. Een gegeven of foto van onze website mag enkel met onze uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt.

11. Datering

Onze algemene voorwaarden werd het laatst bijgewerkt op 29/12/2018.